ProfilSluzbyFotogaleriaKontaktyNapisteAktualne
         
    PROFIL FIRMY

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov
a produktov, (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov).
Recyklácia zabraňuje plýtvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.
Naša spoločnosť sa snaží svojou aktivitou prispievať k ochrane životného prostredia.

Na trhu v oblasti spracovania s odpadmi sa pohybujeme od roku 2001.
Firma Enviroplasty vznikla v roku 2006 so zameraním na výkup, nakladanie
a predaj železného šrotu, neželezných kovov,papiera a plastov, demontáže technologických celkov a zariadení.
Od svojho vzniku sa fima rozvíja a rastie. Vďaka kvalifikovanému personálu, službám, technike a platobnej disciplíne si počas niekoľkých rokov vybudovala pozíciu na slovenskom trhu a dnes patrí medzi stabilné spoločnosti v recyklácii.

Pri likvidácií železného i neželezného šrotu a plastov poskytujeme kvalitný servis a spolupracujú s nami významné podniky v priemyselných parkoch Nitra, Vráble, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Trnava, Zlaté Moravce, Trenčín a aj v ďalších mestách.

V prípade záujmu Vás radi presvedčíme o kvalite našich služieb.
 
         
profilsluzbyfofogaleriakontaktynapisteaktualne